Υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, έτους 2021

Self Test για του υποψηφίους των ειδικών μαθημάτων και των πρακτικών δοκιμασιών ΤΕΦΑΑ

Για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων που εξετάζονται γραπτά ή προφορικά στα ειδικά μαθήματα , στα μουσικά μαθήματα  και στις πρακτικές δοκιμασίες για την εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ, ένα τεστ, από αυτά που έχουν ήδη παραλάβει, θα γίνει την Παρασκευή, 25.06.2021, με δυνατότητα επιβεβαιωτικού ελέγχου σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος από την Παρασκευή, 25.06.2021, μέχρι και τη Δευτέρα, 28.06.2021. » Read more

Δημιουργία κωδικού ασφαλείας για την ηλεκτρονική υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) ΓΕΛ για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου (Π.Μ.Δ.) για εισαγωγή σε Δημόσια ΙΕΚ έτους 2021.

Το θέμα (εξετάσεις)

Επισημαίνεται ότι πρέπει να προσέρχονται για την απόκτηση κωδικού ασφαλείας οι ίδιοι οι υποψήφιοι ή κάποιος εξουσιοδοτημένος από αυτούς.

Δείτε περισσότερα στην σχετική εγκύκλιο.

Εξεταστικά κέντρα ειδικών μαθημάτων 2021

Δελτίο τύπου εξεταστικών κέντρων ειδικών μαθημάτων 2021

Εξεταστικά κέντρα ειδικών μαθημάτων

Δελτίο τύπου εξεταστικών κέντρων μουσικών μαθημάτων 2021

Εξεταστικά κέντρα μουσικών μαθημάτων

Οδηγίες προς τους υποψηφίους των Πανελλαδικών εξετάσεων

Αγαπητοί υποψήφιοι,

σας αποστέλλουμε τις παρακάτω πληροφορίες-οδηγίες για τη διαδικασία των Πανελλαδικών Εξετάσεων, συμμεριζόμενοι την προσπάθειά σας και κατανοώντας την αγωνία σας.

Διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος και στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Για το επόμενο σχολικό έτος 2021-2022 δείτε το σχετικό έγγραφο

1 2 3 4