Οδηγίες και Πρόγραμμα Υγειονομικής Εξέτασης Τ.Ε.Φ.Α.Α ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Οδηγίες και Πρόγραμμα Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής
Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α), ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

ΟΔΗΓΙΕΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΕΦΑΑ