ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ.

Πληροφορίες για το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και τις εξετάσεις απόκτησής του θα βρείτε στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

Ενημερωτικό_Έντυπο_για_το_ΚΠΓ

Ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφών, ανανεώσεων εγγραφών και μετεγγραφών περιόδου Σεπτεμβρίου 2023

Πληροφορίες για κατ’ εξαίρεση ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής και μετεγγραφής για ΓΕ.Λ. ή
ΕΠΑ.Λ. θα βρείτε στον σύνδεσμο που ακολουθεί.

Ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφών- ανανεώσεων εγγραφών και μετεγγραφών περιόδου Σεπτεμβρίου 2023.

Εγκύκλιος Υποβολής Μηχανογραφικού Δελτίου 2023

Οι διαδικασίες για την υποβολή των Μηχανογραφικών Δελτίων (Μ.Δ. και Π.Μ.Δ) έτους 2023 ξεκινούν από την Παρασκευή 7 Ιουλίου 2023 στις 13:00μ.μ. και λήγουν τη Δευτέρα 17 Ιουλίου 2023 στις 24:00μ.μ..

Για την υποστήριξη της υποβολής του Μ.Δ., όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ανεξάρτητα από την προγραμματισμένη εφημερία) θα λειτουργήσουν επιπλέον την Τετάρτη 12-7-2023 και την Δευτέρα 17-7-2023.

Αναλυτικές οδηγίες αναγράφονται στον σύνδεσμο που ακολουθεί.

Εγκύκλιος Υποβολής Μηχανογραφικών

Ενημέρωση για την Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής μαθητών/τριών, για το σχολικό έτος 2023-2024

Αναλυτικές οδηγίες για θέματα εγγραφών, ανανεώσεων εγγραφών και μετεγγραφών για το σχολικό έτος 2023-2024 αναγράφονται στον σύνδεσμο που ακολουθεί.

Οδηγίες Εγγραφών Σχολικού Έτους 2023-2024

 

Κωδικός Ασφαλείας Υποψηφίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για την υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) έτους 2023

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι οι υποψήφιοι (ΓΕΛ – ΕΠΑΛ) που ενδιαφέρονται να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο (ΜΔ) ή και Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο ( Π.Μ.Δ ) θα μπορούν να απευθύνονται στο Λύκειό τους από την Δευτέρα 19 Ιουνίου μέχρι και την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023 για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password).

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στον σύνδεσμο που ακολουθεί.

Κωδικός Ασφαλείας Υποψηφίων ΓΕΛ για Υποβολή Μηχανογραφικών

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ 22ου ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ

Η Συνοπτική Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου του 22ου ΓΕΛ Αθηνών για το σχολικό έτος 2022-2023 αναγράφεται στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2022-23

Ενημέρωση σχετικά με συμπληρωματική προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, όσον αφορά τον αριθμό εισακτέων.

Στον σύνδεσμο που ακολουθεί αναγράφεται η συμπληρωματική προκήρυξη του διαγωνισμού για την επιλογή σπουδαστών/τριών ΑΣΕΙ, ΣΣΑΣ, ΣΑΝ & ΑΣΣΥ ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, όσον αφορά τον αριθμό εισακτέων.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΣΕΙ ΑΣΣΥ 2023

Εξετάσεις ειδικών μαθημάτων έτους 2023

Υπενθυμίζεται ότι οι εξετάσεις των Eιδικών Μαθημάτων για τους υποψηφίους Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), οι οποίοι έχουν δηλώσει εξέταση σε ένα ή περισσότερα Ειδικά Μαθήματα προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα συμμετοχής στην επιλογή για εισαγωγή το τρέχον έτος σε Σχολή ή Τμήμα για το οποίο απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα, θα διενεργηθούν από 17 μέχρι και 29 Ιουνίου.

Στον σύνδεσμο που ακολουθεί αναγράφεται το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων και τα εξεταστικά κέντρα. Επισημαίνεται ότι τα εξεταστικά κέντρα των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι ξεχωριστά και αναφέρονται αναλυτικά στο κεφάλαιο Δ του επισυναπτόμενου Δελτίου Τύπου.

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ _ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 25ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

Στον σύνδεσμο που ακολουθεί αναγράφονται επικαιροποιημένες οι οδηγίες και το πρόγραμμα Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α), ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΕΦΑΑ 2023-2024_Νέο

 

 

Δράση του 22ου Γενικού Λυκείου Αθήνας “ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΠΑΚΙΩΝ”

Το σχολείο μας συμμετείχε στη συλλογή και ανακύκλωση πλαστικών καπακίων για την αγορά αναπηρικού αμαξιδίου και την στήριξη ατόμων με κινητική αναπηρία.

Ευχαριστήριο

 

Εξεταστικά κέντρα ειδικών μαθημάτων έτους 2023 (ξένες γλώσσες-σχέδια-μουσική)

Πληροφορίες για τα Εξεταστικά κέντρα ειδικών μαθημάτων έτους 2023 (ξένες γλώσσες-σχέδια-μουσική) αναγράφονται στο σύνδεσμο που ακολουθεί.

Εξεταστικά κέντρα ειδικών μαθημάτων έτους 2023

Εξεταστικά κέντρα μουσικών μαθημάτων «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» έτους 2023.

Οι οδηγίες προς τους εξεταζόμενους, το αναλυτικό πρόγραμμα εξετάσεων και τα εξεταστικά κέντρα μουσικών μαθημάτων «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» έτους 2023 αναγράφονται στους συνδέσμους που ακολουθούν.

Εξεταστικά κέντρα μουσικών μαθημάτων «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» έτους 2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ 2023

 

Υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, έτους 2023

Οι οδηγίες υποβολής ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, έτους 2023, αναγράφονται στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ 5%

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΕΦΑΑ 2023

Οι οδηγίες και το πρόγραμμα Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής
Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α), ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 αναφέρονται στο σύνδεσμο που ακολουθεί:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΕΦΑΑ 2023-2024

Εξεταστικά Κέντρα Πανελλαδικών Εξετάσεων Eιδικών Μαθημάτων των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Τα εξεταστικά Κέντρα Πανελλαδικών Εξετάσεων Eιδικών Μαθημάτων των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αναγράφονται στους συνδέσμους που ακολουθούν.

Εξεταστικά Κέντρα Πανελλαδικών Εξετάσεων Eιδικών Μαθημάτων των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έτους 2023

Εξεταστικά κέντρα υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο μάθημα «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» έτους 2023

Κατανομή υποψηφίων ατόμων με αναπηρία και άλλες εκπαιδευτικές ανάγκες σε Εξεταστικά Κέντρα για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2023

Η κατανομή των υποψηφίων ατόμων με αναπηρία και άλλες εκπαιδευτικές ανάγκες σε Εξεταστικά Κέντρα για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2023 για τις σχολικές μονάδες της Δ/νσης Δ.Ε. Ά Αθήνας αναγράφονται στον σύνδεσμο που ακολουθεί.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ Φ.Α. ΣΤΑ Ε.Ε.Κ. ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 2023

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων του Ειδικού Μαθήματος των Αγγλικών έτους 2023 και κατανομή των Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης Δ.Ε. Α΄ Αθήνας σε , αυτά

Τα εξεταστικά κέντρα (Ε.Κ.) του Ειδικού Μαθήματος των Αγγλικών και η κατανομή των υποψηφίων σε αυτά για τις σχολικές μονάδες της Δ/νσης Δ.Ε. Ά Αθήνας αναγράφονται στον σύνδεσμο που ακολουθεί.

ΔΔΕ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ- ΟΡΙΣΜΟΣ Ε.Κ. ΑΓΓΛΙΚΩΝ 2023 ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

2η Συνέλευση Νέων για την κλιματική αλλαγή

Το σχολείο μας συμμετείχε με μεγάλη επιτυχία στη 2η Συνέλευση Νέων για την Κλιματική Αλλαγή που διοργάνωσε το ΕΛΙΑΜΕΠ και το έργο ARSINOE και πραγματοποιήθηκε στις 27 Απριλίου στην αίθουσα Αργυριάδη του Πανεπιστημίου Αθηνών με στόχο τη σύνταξη ενός Πράσινου Συμφώνου για την Αθήνα.
Τη συμμετοχή αυτή προετοίμασε ομάδα μαθητών του Α2 τμήματος την οποία εκπροσώπησαν οι μαθητές Μάστορης Σπυρίδων και Περμάχος Νικόλαος.
Συντονίστριες καθηγήτριες ήταν οι Κατσιλιέρη Ειρήνη και Παπαδάτου Σοφία.

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Ειδικών Μαθημάτων και κατανομή υποψηφίων έτους 2023

Τα εξεταστικά κέντρα (Ε.Κ.) των Ειδικών Μαθημάτων και η κατανομή των υποψηφίων σε αυτά αναγράφονται στον σύνδεσμο που ακολουθεί.

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Ειδικών Μαθημάτων και κατανομή υποψηφίων έτους 2023

Δελτίο τύπου για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Στον σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να δείτε το δελτίο τύπου που δημοσιεύθηκε και αφορά την υγειονομική εξέταση και την πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων για την εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ ακαδημαϊκού έτους 2023- 2024.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΦΑΑ 2023

Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας

Σας γνωστοποιούμε ότι το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει για 14η συνεχή χρονιά το Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας (Youth Entrepreneurship Summer Program – YES Program).

Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί από τα τέλη Ιουνίου μέχρι και τις αρχές Ιουλίου 2023 και μπορούν να το παρακολουθήσουν μαθητές Λυκείου, χωρίς κόστος για τους μαθητές και το δημόσιο.

Για δηλώσεις συμμετοχής (οι οποίες θα γίνονται δεκτές έως τις 31-05-2023) και περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα:
www.yes.aueb.gr.

Ενημέρωση σχετικά με συμπληρωματική προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, όσον αφορά τον αριθμό εισακτέων.

Για σχετικές πληροφορίες επιλέξτε τον σύνδεσμο που ακολουθεί.

Ενημέρωση για Σχολές της Πυροσβεστικής

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΩΝ το ΕΤΟΣ 2005 (καταληκτική ημερομηνία: 31 Μαρτίου 2023)-ΟΔΗΓΙΕΣ

Για τις οδηγίες κατάθεσης του δελτίου απογραφής που αφορά τους στρατεύσιμους κλάσης 2026 (γεννημένοι το έτος 2005) ακολουθήστε το παρακάτω σύνδεσμο:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΛΑΣΗΣ 2026

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ

Σύμφωνα με την  πρόσκληση ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση της τριήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης της Α’  Τάξης στην Καλαμάτα από τις 16 ως και 18 Μαρτίου 2023, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας με αριθμ.πρωτ. 624/17-02-2023 συγκεντρώθηκαν προσφορές από 4 ταξιδιωτικά γραφεία. Συγκροτήθηκε ειδική επιτροπή σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 20883/ΓΔ4/13-02-2020 Υ.Α (ΦΕΚ 456/Τ.Β/13-02-20), η οποία αποσφράγισε, αποτύπωσε τις διαφορές των προσφορών ως εξής:1. Travelbug: τιμή ανά μαθητή 199 ευρώ με δύο λεωφορεία και 189 ευρώ με ένα διώροφο λεωφορείο, με ημιδιατροφή στο Ξενοδοχείο ELITE CITY RESORT 4*, με 50% έκπτωση σε τέσσερις μαθητές. 2. SERGIANITRAVEL: τιμή ανά μαθητή 185 ευρώ με ένα διώροφο λεωφορείο, με ημιδιατροφή στο Ξενοδοχείο ELITE CITY RESORT 4*, με 50% έκπτωση σε τρεις μαθητικές συμμετοχές. 3. IQ HOLIDAYS: τιμή ανά μαθητή 190 ευρώ με ένα διώροφο λεωφορείο, με ημιδιατροφή στο  Ξενοδοχείο ELITE CITY RESORT 4* με δύο δωρεάν μαθητικές συμμετοχές.  4. Happy Days Travel: τιμή ανά μαθητή 180 ευρώ με ένα διώροφο λεωφορείο και 185 ευρώ με δύο μονά λεωφορεία, με ημιδιατροφή στο Ξενοδοχείο ELITE CITY RESORT 4* με 50% έκπτωση σε έξι μαθητές.
Η επιτροπή επέλεξε την προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου “Happy Days Travel” συντάσσοντας το σχετικό πρακτικό (Πράξη 12/24-02-2023).

                                                                                                                                                                         Η προσ. Διευθύντρια

                                                                                                                                                                               Αικ. Λουκίσσα

Ενημέρωση υποψηφίων σχετικά με την προκήρυξη διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών για τις Στρατιωτικές Σχολές ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ: www.geetha.mil.gr συντονιστικές οδηγίες ως προς την διεξαγωγή των προκαταρκτικών εξετάσεων για εισαγωγή στα ΑΣΕΙ –ΣΣΑΣ – ΣΑΝ – ΑΣΣΥ (https://geetha.mil.gr/syntonistikes-odigies-os-pros-tin-diexagogi-ton-prokatarktikon-exetaseon-gia-eisagogi-sta-asei-ssas-san-assy/).

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Εισαγωγή Ιδιωτών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας με το Σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων του ΥΠΑΙΘ για το έτος 2023

Για πληροφορίες σχετικές  με την εισαγωγή των υποψηφίων στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας με το Σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων του ΥΠΑΙΘ ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 καθώς και τις αντίστοιχες προθεσμίες, επιλέξτε τους ακόλουθους συνδέσμους.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΣ ΕΛΑΣ 2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Σύμφωνα με την  πρόσκληση ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής επίσκεψης των Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων της Β’  Τάξης  από τις 10 ως και 12 Μαρτίου 2023, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας με αριθμ.πρωτ.599/18-01-2023 συγκεντρώθηκαν προσφορές από 4 ταξιδιωτικά γραφεία. Συγκροτήθηκε ειδική επιτροπή σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 20883/ΓΔ4/13-02-2020 Υ.Α (ΦΕΚ 456/Τ.Β/13-02-20), η οποία αποσφράγισε, αποτύπωσε τις διαφορές των προσφορών ως εξής:1. Travelbug: τιμή ανά μαθητή 175 ευρώ με ημιδιατροφή στο Ξενοδοχείο MOUZAKI PALACE 4* με 50% έκπτωση σε τέσσερις μαθητές. 2. SERGIANITRAVEL: τιμή ανά μαθητή 179 ευρώ με ημιδιατροφή στο Ξενοδοχείο MOUZAKI PALACE 4*. 3. IQ HOLIDAYS: τιμή ανά μαθητή 180 ευρώ με ημιδιατροφή στο  Ξενοδοχείο MOUZAKI PALACE 4* με δύο δωρεάν μαθητικές συμμετοχές.  4. Happy Days Travel: τιμή ανά μαθητή 165 ευρώ με ημιδιατροφή στο Ξενοδοχείο  MOUZAKI PALACE 4* με 50% έκπτωση σε τέσσερις μαθητές.
Η επιτροπή επέλεξε την προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου “Happy Days Travel” συντάσσοντας το σχετικό πρακτικό (Πράξη 10/27-01-2023).

                                                                                     Η προσ. Διευθύντρια

                                                                                           Αικ. Λουκίσσα

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.

Για πληροφορίες σχετικές  την υποβολή των δικαιολογητικών για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 καθώς και τις αντίστοιχες προθεσμίες, επιλέξτε τους ακόλουθους συνδέσμους.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 2023

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.

 

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Για πληροφορίες σχετικές  την υποβολή των δικαιολογητικών για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 καθώς και τις αντίστοιχες προθεσμίες, επιλέξτε τους ακόλουθους συνδέσμους.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΣΕΙ ΑΣΣΥ 2023

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

 

Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2023, για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο γνωστοποιείται η εγκύκλιος για τον τρόπο εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων, καθώς και για τη διαδικασία χορήγησης των γνωματεύσεων/αποφάσεων/αξιολογικών εκθέσεων που αφορούν στους υποψηφίους (μαθητές τελευταίας τάξης και αποφοίτους) με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ για εισαγωγή στις Σχολές ή τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Εγκύκλιος Τρόπου Εξέτασης Υποψηφίων Μαθητών με Αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ή Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

ΦΕΚ σχετικά με τους συντελεστές ΕΒΕ και τους συντελεστές βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2023 και εφεξής.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο γνωστοποιείται το σχετικό ΦΕΚ για τους συντελεστές ΕΒΕ και τους συντελεστές βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2023 και εφεξής.

ΦΕΚ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΒΕ

Ενημέρωση-Σχολική Ψυχολόγος

Αγαπητοί γονείς,

σας ενημερώνουμε ότι από τις 2-12-2022 και κάθε Παρασκευή λειτουργεί στο σχολείο μας υπηρεσία Σχολικού Ψυχολόγου για την υποστήριξη μαθητών μέσω ατομικών συνεδριών (με συγκατάθεση γονέα) ή ομαδικών δράσεων. Επίσης η ψυχολόγος, κα Μώρου Ανδρονίκη, είναι διαθέσιμη για συνεργασία ή παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους γονείς μετά από ραντεβού.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να απευθυνθείτε στη Διεύθυνση του σχολείου.

 

Από τη Διεύθυνση του σχολείου

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ ΕΤΟΥΣ 2023 (μαθητές ή απόφοιτοι).

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι υποψήφιοι/ες (μαθητές/τριες και απόφοιτοι) που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καλούνται να υποβάλουν σχετική Αίτηση-Δήλωση (Α-Δ).

Ως προθεσμία για την υποβολή της Αίτησης – Δήλωσης όλων των υποψηφίων που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ έτους 2023, ορίζεται το χρονικό διάστημα από Τρίτη 29-11-2022 ως και Δευτέρα 12-12-2022.

Η Αίτηση – Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις υποβάλλεται από τους υποψηφίους/ες στα Λύκεια. Το έντυπο της Αίτησης – Δήλωσης (βλέπε συνημμένο) αναρτάται στο διαδίκτυο (στην επίσημη ιστοσελίδα www.minedu.gov.gr, στο σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ), από όπου μπορεί να τυπωθεί είτε από τον ίδιο τον/την ενδιαφερόμενο/η είτε από το Λύκειο και να διανεμηθεί στους ενδιαφερομένους.

Αναλυτικές οδηγίες και το έντυπο της αίτησης υπάρχουν και στους συνδέσμους που ακολουθούν.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

 

 

 

 

Πρόσκληση Στρατευσίμων- Κλάση 2026 (Γεννηθέντες το έτος 2005)

Με βάση το έντυπο οδηγιών του με αρ. πρωτ. Φ.430/87/392905/07-11-2022 (141106/Δ4/15-11-2022/ΥΠΑΙΘ/ΚΠ) εγγράφου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας με θέμα «Προσέλκυση-Επιλογή- Κατανομή Στρατεύσιμου Προσωπικού (Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2005)» οι άρρενες μαθητές γεννηθέντες το 2005, είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) στις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες Δελτίου Απογραφής κατά το χρονικό διάστημα από 02 Ιανουαρίου 2023 έως 31 Μαρτίου 2023. Η συμπλήρωση και κατάθεση του Δελτίου Απογραφής είναι δυνατόν να πραγματοποιείται με οποιονδήποτε από τους παρακάτω τρόπους:
α) Ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (www.gov.gr) με χρήση κωδικών taxisnet, επιλέγοντας από την κατηγορία «Στράτευση», τη διαδρομή «Απογραφή» -> «Κατάθεση Δελτίου Απογραφής Στρατεύσιμων».
β) Σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία (ΣΥ) ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) για τους διαμένοντες στην Ελλάδα.
γ) Σε οποιαδήποτε Ελληνική Προξενική Αρχή για τους διαμένοντες στο εξωτερικό.

Στους συνδέσμους που ακολουθούν δίνονται οι οδηγίες κατάθεσης του δελτίου απογραφής για τους στρατεύσιμους της κλάσης του 2026 (γεννημένοι το 2005).

Κατάθεση Δελτίου Απογραφής Στρατευσίμων

Οδηγίες Συμπλήρωσης Δελτίου Απογραφής

Ορισμός Συμβούλων Σχολικής Ζωής στο 22ο Γ.Ε.Λ. Αθηνών.

Με απόφαση του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου παιδαγωγικής ευθύνης, Αποστολόπουλου Κωνσταντίνου και έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 4692/20 (ΦΕΚ 111 τ. Α ́/ 12062020)
2. Την Υ.Α. 129431/ΓΔ4/28092020 (ΦΕΚ 4183 τ. Β ́/28092020)

3. Την Πράξη υπ. αριθμ. 25/28092022 του Συλλόγου Διδασκόντων του 22ου ΓΕ.Λ. Αθηνών.

4. Την εισήγηση (Αρ. Πρωτ.: 471/30092022) της Διευθύντριας του 22ου ΓΕ.Λ. Αθηνών

ορίζονται ως Σύμβουλοι Σχολικής Ζωής του 22ου ΓΕ.Λ. Αθηνών για το σχολικό έτος 20222023,
οι ακόλουθες καθηγήτριες του Σχολείου μας:

1. Μελή Βιολέττα, κλάδου ΠΕ02.

2. Φωκά Βασιλική, κλάδου ΠΕ02.

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου μας για το σχολικό έτος 2022-2023

Σας ενημερώνουμε ότι στον σύνδεσμο που ακολουθεί περιέχεται ο εσωτερικός κανονισμός που αφορά τη λειτουργία του σχολείου μας για το σχολικό έτος 2022-2023.

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σχολείου (Σχολικό Έτος 2022-2023)

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Οι καθηγητές του σχολείου δέχονται τους γονείς και κηδεμόνες κάθε Δευτέρα 9:30-12:30.
Διαθέσιμοι είναι, επίσης, οι καθηγητές οποιαδήποτε ημέρα σε διδακτικά τους κενά για τα οποία μπορείτε να ανατρέξετε στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκόντων.
Η προσ. Διευθύντρια και η Υποδιευθύντρια του σχολείου δέχονται τους γονείς κάθε ημέρα.
 
Από τη Διεύθυνση του σχολείου
 
 

ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Σύμφωνα με την  πρόσκληση ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση της σχολικής εκδρομής της Γ τάξης στη Ρόδο από τις 06 ως και 10 Δεκεμβρίου 2022 η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας με αριθμ.πρωτ. 500/13-10-22 συγκεντρώθηκαν προσφορές από 5 ταξιδιωτικά γραφεία. Συγκροτήθηκε ειδική επιτροπή σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 20883/ΓΔ4/13-02-2020 Υ.Α (ΦΕΚ 456/Τ.Β/13-02-20) η οποία αποσφράγισε, αποτύπωσε τις διαφορές των προσφορών ως εξής:

1. Travelbug τιμή ανά μαθητή 345 ευρώ με ημιδιατροφή στο Ξενοδοχείο BEST WESTERN PLUS HOTEL PLAZA 4*.

2. SERGIANNI TRAVEL τιμή ανά μαθητή 350 ευρώ με ημιδιατροφή στο Ξενοδοχείο BEST WESTERN PLUS HOTEL PLAZA 4* με 50% έκπτωση σε δύο μαθητές. 

3. Happy Days Travel τιμή ανά μαθητή 315 ευρώ με ημιδιατροφή στο Ξενοδοχείο BEST WESTERN PLUS HOTEL PLAZA 4* και τιμή ανά μαθητή 310 ευρώ με ημιδιατροφή στο ξενοδοχείο ATLANTIS BOUTIQUE HOTEL 4* με 50% έκπτωση σε τέσσερις μαθητές.

4. ZORPIDIS TRAVEL SERVICES τιμή ανά μαθητή 349 ευρώ με ημιδιατροφή στο ξενοδοχείο ATLANTIS BOUTIQUE HOTEL 4*.

5. I Q HOLIDAYS τιμή ανά μαθητή 355 ευρώ με ημιδιατροφή στο ξενοδοχείο ATLANTIS BOUTIQUE HOTEL 4* με μια δωρεάν μαθητική συμμετοχή.

Η επιτροπή επέλεξε την προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου “Happy Days Travel” συντάσσοντας το σχετικό πρακτικό (Πράξη 4/21-10-2022).

                                                                                                                                                                           Η προσ. Διευθύντρια

                                                                                                                                                                               Αικ. Λουκίσσα

Διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος, στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας και υγειονομικών εξετάσεων για τις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων για το 2023.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται για την εισαγωγή τους σε κάποια από τις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος, τις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας ή τις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων για το 2023 να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες του τρόπου εισαγωγής τους επιλέγοντας τον σύνδεσμο που ακολουθεί.

Διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή στις Σχολές των συναρμόδιων Υπουργείων, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων για το 2023

Τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων στις πανελλαδικές έτους 2023.

Παρακαλούνται όλοι οι μαθητές της Γ’ τάξης που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις για την 
εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2022-2023, να ενημερωθούν για τον τρόπο εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων καθώς και για το πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2023 επιλέγοντας τους συνδέσμους που ακολουθούν.

ΦΕΚ Εξέταση των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων έτους 2023

ΥΑ Προγράμματος Πανελλαδικών Εξετάσεων

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Oι κηδεμόνες όσων μαθητών της Γ΄ Τάξης επιθυμούν να παρακολουθήσουν ενισχυτική διδασκαλία ειδικών μαθημάτων, μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο email του σχολείου  την υπεύθυνη δήλωση που επισυνάπτεται στον σύνδεσμο που ακολουθεί. Αν οι μαθητές είναι ενήλικοι, μπορούν να υποβάλουν την υπεύθυνη δήλωση οι ίδιοι.

Υπεύθυνη Δήλωση Ενισχυτικής Διδασκαλίας

ΦΕΚ Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων

 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Στον σύνδεσμο που ακολουθεί αναγράφεται το πρόγραμμα των επαναληπτικών Πανελληνίων περιόδου Σεπτεμβρίου 2023

Καθορισμός προγράμματος επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2023_Μαθημάτων Γενικών Λυκείων_Ειδικών

1 2 3 26