Ενημέρωση φοίτησης Γονέων και Κηδεμόνων

Οι καθηγητές του σχολείου δέχονται τους γονείς για ενημέρωση κάθε Δευτέρα από 9:30-12:30. Διαθέσιμοι είναι, επίσης, οι καθηγητές οποιαδήποτε ημέρα σε διδακτικά τους κενά για τα οποία μπορείτε να ανατρέξετε στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκόντων. Η προσ. Διευθύντρια και η Υποδιευθύντρια του σχολείου δέχονται τους γονείς κάθε ημέρα.

Κατά την προσέλευση στο σχολείο παρακαλούμε για την τήρηση των προβλεπόμενων από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις υγιεινής και ασφάλειας κατά της covid-19.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Αγαπητοί γονείς,

σας προσκαλούμε σε συνάντηση στις 25/10/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 στον χώρο του σχολείου μας.

Η παρουσία σας θα μας δώσει χαρά στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης τόσο του δικού μας όσο και του δικού σας ρόλου.

Με τιμή

Η προσ. Διευθύντρια

Αικ. Λουκίσσα                                                                                                                           Ο Σύλλογος Διδασκόντων

Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Δ.Ε.Μ.) των μαθητών/τριών της Γ’ τάξης Λυκείου για το σχολικό έτος 2021-2022.

Σας γνωστοποιούμε την έναρξη της Ενισχυτικής Διδασκαλίας των  Ειδικών Μαθημάτων 
(Ε.Δ.Ε.Μ.) για τους μαθητές/τριες της Γ’ τάξης Λυκείου για το σχολικό έτος 2021-2022..

Περιλαμβάνει τα εξεταζόμενα στις πανελλαδικές εξετάσεις ειδικά μαθήματα:
1) Ελεύθερο Σχέδιο, 2) Γραμμικό Σχέδιο, 3) Γαλλικά, 4) Γερμανικά, 5) Ιταλικά, 6) Ισπανικά, 7)
Αρμονία, Ακουστική Ικανότητα, Μουσική Αντίληψη/Γνώση.

Την αίτηση-δήλωση θα τη βρείτε εδώ

Τρόπος με τον οποίο θα εξεταστούν τα μαθήματα στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ από το 2022 (απόφοιτοι και τελειόφοιτοι)

Στη συνέχεια παρατίθεται το ΦΕΚ για τον τρόπο με τον οποίο θα εξεταστούν τα μαθήματα στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ από το 2022 και εφεξής και ισχύει για όλους τους υποψηφίους (μαθητές και αποφοίτους). Το ΦΕΚ αναλυτικά εδώ .

Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Πληροφορίες για την εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 θα βρείτε  εδώ.

1 2 3 9