ΩΡΑΡΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

orario1

Το ωράριο του σχολείου μας  για τα δια ζώσης μαθήματα είναι:

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ ΩΡΑ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
1η ΩΡΑ 08.15 – 09.00 5 ΛΕΠΤΑ
2η ΩΡΑ 09.05 – 09.50 10 ΛΕΠΤΑ
3η ΩΡΑ 10.00 – 10.45 10 ΛΕΠΤΑ
4η ΩΡΑ 10.55 – 11.40 10 ΛΕΠΤΑ
5η ΩΡΑ 11.50 – 12.35 5 ΛΕΠΤΑ
6η ΩΡΑ 12.40 – 13.25 5 ΛΕΠΤΑ
7η ΩΡΑ 13.30 – 14.10  

Ωράριο για τα εξ αποστάσεως μαθήματα μέσω της πλατφόρμας Webex

1η ώρα8.00 –  8.40
2η ώρα8.50  –  9.30
3η ώρα9.40  – 10.20  
4η ώρα10.30 – 11.10
5η ώρα11.20 – 12.00
6η ώρα12.10 – 12.50
7η ώρα13.00 -13.40