ΩΡΑΡΙΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

orario1

Το ωράριο του σχολείου μας είναι:

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ ΩΡΑ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
1η ΩΡΑ 08.15 – 09.00 5 ΛΕΠΤΑ
2η ΩΡΑ 09.05 – 09.50 10 ΛΕΠΤΑ
3η ΩΡΑ 10.00 – 10.45 10 ΛΕΠΤΑ
4η ΩΡΑ 10.55 – 11.40 10 ΛΕΠΤΑ
5η ΩΡΑ 11.50 – 12.35 5 ΛΕΠΤΑ
6η ΩΡΑ 12.40 – 13.25 5 ΛΕΠΤΑ
7η ΩΡΑ 13.30 – 14.10