Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Ειδικών Μαθημάτων και κατανομή υποψηφίων έτους 2022.

Ο ορισμός των Εξεταστικών Κέντρων Ειδικών Μαθημάτων και η κατανομή των υποψηφίων του έτους 2022 γίνεται σύμφωνα με την παρακάτω απόφαση: Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Ειδικών Μαθημάτων και κατανομή υποψηφίων έτους 2022.