Καλλιεργώντας υγιείς σχέσεις με τους συμμαθητές μας και το περιβάλλον.

Μαθήτριες και μαθητές της Α΄τάξης του σχολείου μας επισκέφτηκαν και μελέτησαν την ιστορία, τα ήθη και τα έθιμα της Ν. Φιλαδέλφειας, της Κηφισιάς και της  Σαντορίνης.

Το αποτέλεσμα του ενδιαφέροντος αυτού προγράμματος αποτυπώνεται στην εξαιρετική παρουσίαση ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2021-2022