Εξεταστικά κέντρα ειδικών μαθημάτων 2021

Δελτίο τύπου εξεταστικών κέντρων ειδικών μαθημάτων 2021

Εξεταστικά κέντρα ειδικών μαθημάτων

Δελτίο τύπου εξεταστικών κέντρων μουσικών μαθημάτων 2021

Εξεταστικά κέντρα μουσικών μαθημάτων

Οδηγίες προς τους υποψηφίους των Πανελλαδικών εξετάσεων

Αγαπητοί υποψήφιοι,

σας αποστέλλουμε τις παρακάτω πληροφορίες-οδηγίες για τη διαδικασία των Πανελλαδικών Εξετάσεων, συμμεριζόμενοι την προσπάθειά σας και κατανοώντας την αγωνία σας.

Διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος και στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Για το επόμενο σχολικό έτος 2021-2022 δείτε το σχετικό έγγραφο

Οδηγίες για την ασφαλή διεξαγωγή των Πανελλαδικών εξετάσεων – Μέτρα προστασίας και self-test

pannelinies2

To υγειονομικό πρωτόκολλο βάσει του οποίου θα διεξαχθούν οι Πανελλαδικές εξετάσεις συζητήθηκε στην Επιτροπή των Ειδικών Επιστημόνων, με τη συμμετοχή της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων .

Δείτε εδώ τα μέτρα , όπως περιγράφονται στην κοινή Υπουργική απόφαση

Προθεσμία διεξαγωγής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας για εισαγωγή στα τμήματα Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Η υγειονομική εξέταση και η πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. θα διεξαχθούν από την Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021 μέχρι και την Τετάρτη 7 Ιουλίου 2021.

Δείτε περισσότερα στο Δελτίο Τύπου.

1 2 3