ΦΕΚ σχετικά με τους συντελεστές ΕΒΕ και τους συντελεστές βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2023 και εφεξής.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο γνωστοποιείται το σχετικό ΦΕΚ για τους συντελεστές ΕΒΕ και τους συντελεστές βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2023 και εφεξής.

ΦΕΚ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΒΕ

Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Δ.Ε.Μ.) των μαθητών/τριών της Γ’ τάξης Λυκείου για το σχολικό έτος 2021-2022.

Σας γνωστοποιούμε την έναρξη της Ενισχυτικής Διδασκαλίας των  Ειδικών Μαθημάτων 
(Ε.Δ.Ε.Μ.) για τους μαθητές/τριες της Γ’ τάξης Λυκείου για το σχολικό έτος 2021-2022..

Περιλαμβάνει τα εξεταζόμενα στις πανελλαδικές εξετάσεις ειδικά μαθήματα:
1) Ελεύθερο Σχέδιο, 2) Γραμμικό Σχέδιο, 3) Γαλλικά, 4) Γερμανικά, 5) Ιταλικά, 6) Ισπανικά, 7)
Αρμονία, Ακουστική Ικανότητα, Μουσική Αντίληψη/Γνώση.

Την αίτηση-δήλωση θα τη βρείτε εδώ

Τρόπος με τον οποίο θα εξεταστούν τα μαθήματα στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ από το 2022 (απόφοιτοι και τελειόφοιτοι)

Στη συνέχεια παρατίθεται το ΦΕΚ για τον τρόπο με τον οποίο θα εξεταστούν τα μαθήματα στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ από το 2022 και εφεξής και ισχύει για όλους τους υποψηφίους (μαθητές και αποφοίτους). Το ΦΕΚ αναλυτικά εδώ .

Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Πληροφορίες για την εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 θα βρείτε  εδώ.

Υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, έτους 2021

Self Test για του υποψηφίους των ειδικών μαθημάτων και των πρακτικών δοκιμασιών ΤΕΦΑΑ

Για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων που εξετάζονται γραπτά ή προφορικά στα ειδικά μαθήματα , στα μουσικά μαθήματα  και στις πρακτικές δοκιμασίες για την εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ, ένα τεστ, από αυτά που έχουν ήδη παραλάβει, θα γίνει την Παρασκευή, 25.06.2021, με δυνατότητα επιβεβαιωτικού ελέγχου σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος από την Παρασκευή, 25.06.2021, μέχρι και τη Δευτέρα, 28.06.2021. » Read more

1 2 3 4