Το αρχιεπισκοπικό παρεκκλήσι, ο Παρθενώνας» της Τουρκοκρατίας, καταφύγιο απελπισμένων γυναικών.

Στα πλαίσια του προγράμματος Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία,  μαθητές και  μαθήτριες της Α΄τάξης  μελέτησαν, επισκέφτηκαν εκπόνησαν εργασία με τίτλο: Το αρχιεπισκοπικό παρεκκλήσι, ο «Παρθενώνας» της Τουρκοκρατίας, καταφύγιο απελπισμένων γυναικών.

Η πολύ ενδιαφέρουσα εργασία δίνεται στον παρακάτω σύνδεσμο: Ο Παρθενώνας της Αγίας Φιλοθέης