Χτίζοντας δεσμούς μεταξύ μας, με το περιβάλλον και την παράδοση.

Ένα δείγμα της εξαιρετικής δουλειάς που έκαναν οι μαθητές με τη βοήθεια των υπεύθυνων εκπαιδευτικών,  στα πλαίσια του προγράμματος Χτίζοντας δεσμούς μεταξύ μας, με το περιβάλλον και την παράδοση.