ΤΜΗΜΑΤΑ 2020-2021

ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Α1 23 Ηλιόπουλος Γεώργιος
Α2 24 Σταθοπούλου Στυλιανή
Α3 21 Μετοχιανάκη  Μαρία
Α4 23 Κάσσαρης Σπυρίδων
Β1 22 Στεργέλη Πέρσα
Β2 21 Κουτρούμπα Ζωή
Β3 21 Βλαχιώτης Αντώνιος
Β4 21 Μοσχόπουλος Ανδρέας
Γ1 22 Θάνου Σταυρούλα
Γ2 22 Φωκά Βασιλική
Γ3 22 Υφαντή Αθηνά
Γ4 23 Αβακουμίδης Πρόδρομος