ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2020-2021

Συντονίστρια του προγράμματος : Κα Τσίχλη Σταυρούλα

Οι μαθητές του τμήματος Β1 του 22ου ΓΕΛ Αθηνών στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος: “Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία” για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση , συνεργάστηκαν με ζήλο και υλοποίησαν: