Εξεταστικά κέντρα μουσικών μαθημάτων Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» έτους 2022.

Τα εξεταστικά κέντρα μουσικών μαθημάτων Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» έτους 2022 είναι τα εξής:

Εξεταστικά κέντρα

Δελτίο τύπου Μουσικών Μαθημάτων