Εξεταστικά κέντρα ειδικών μαθημάτων έτους 2022 (ξένες γλώσσες-σχέδια-μουσική).

Τα εξεταστικά κέντρα των ειδικών μαθημάτων έτους 2022 (ξένες γλώσσες-σχέδια-μουσική) δίνονται στον παρακάτω σύνδεσμο:

Εξεταστικά κέντρα ειδικών μαθημάτων

Δελτίο τύπου Ε.Κ. ειδικών μαθημάτων