Διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος, στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας και υγειονομικών εξετάσεων για τις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων για το 2023.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται για την εισαγωγή τους σε κάποια από τις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος, τις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας ή τις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων για το 2023 να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες του τρόπου εισαγωγής τους επιλέγοντας τον σύνδεσμο που ακολουθεί.

Διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή στις Σχολές των συναρμόδιων Υπουργείων, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων για το 2023

Τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων στις πανελλαδικές έτους 2023.

Παρακαλούνται όλοι οι μαθητές της Γ’ τάξης που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις για την 
εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2022-2023, να ενημερωθούν για τον τρόπο εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων καθώς και για το πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2023 επιλέγοντας τους συνδέσμους που ακολουθούν.

ΦΕΚ Εξέταση των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων έτους 2023

ΥΑ Προγράμματος Πανελλαδικών Εξετάσεων

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Oι κηδεμόνες όσων μαθητών της Γ΄ Τάξης επιθυμούν να παρακολουθήσουν ενισχυτική διδασκαλία ειδικών μαθημάτων, μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο email του σχολείου  την υπεύθυνη δήλωση που επισυνάπτεται στον σύνδεσμο που ακολουθεί. Αν οι μαθητές είναι ενήλικοι, μπορούν να υποβάλουν την υπεύθυνη δήλωση οι ίδιοι.

Υπεύθυνη Δήλωση Ενισχυτικής Διδασκαλίας

ΦΕΚ Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 2022-23. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ COVID-19.

Σας ενημερώνουμε ότι στους ακόλουθους συνδέσμους περιέχονται αναλυτικές οδηγίες για την λειτουργία του σχολείου μας, καθώς και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αποφυγή διάδοσης του Covid-19.

Οδηγίες για την έναρξη των Σχολικών Μονάδων 2022-2023

Μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του Covid-19

Ανακοίνωση των πινάκων με τις ελάχιστες βάσεις εισαγωγής.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε, τους πίνακες με τις Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) που αντιστοιχούν σε κάθε Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου οι υποψήφιοι οι οποίοι συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2022 τόσο των ΓΕΛ όσο και των ΕΠΑΛ να ενημερωθούν.

https://www.minedu.gov.gr/news/52787-08-07-22-pinakes-me-tis-elaxistes-vaseis-eisagogis-e-v-e-2022

 

Ενημέρωση σχετικά με συμπληρωματικές προκηρύξεις διαγωνισμών για την εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και στις Στρατιωτικές Σχολές, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, όσον αφορά τον αριθμό εισακτέων.

Σας ενημερώνουμε  σχετικά με τις συμπληρωματικές προκηρύξεις διαγωνισμών για την εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και στις Στρατιωτικές Σχολές, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, όσον αφορά τον αριθμό εισακτέων.»

Ενημέρωση σχετικά με συμπληρωματικές προκηρύξεις διαγωνισμών για την εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΣΕΙ ΑΣΣΥ 2022_ΑΔΑ Ψ0ΣΦ6-ΞΗΙ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 2022_ΑΔΑ ΩΣ1Α46ΝΠΙΘ-ΟΨ5

1 2 3 4 5 22