Ενημέρωση-Σχολική Ψυχολόγος

Αγαπητοί γονείς,

σας ενημερώνουμε ότι από τις 2-12-2022 και κάθε Παρασκευή λειτουργεί στο σχολείο μας υπηρεσία Σχολικού Ψυχολόγου για την υποστήριξη μαθητών μέσω ατομικών συνεδριών (με συγκατάθεση γονέα) ή ομαδικών δράσεων. Επίσης η ψυχολόγος, κα Μώρου Ανδρονίκη, είναι διαθέσιμη για συνεργασία ή παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους γονείς μετά από ραντεβού.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να απευθυνθείτε στη Διεύθυνση του σχολείου.

 

Από τη Διεύθυνση του σχολείου

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ ΕΤΟΥΣ 2023 (μαθητές ή απόφοιτοι).

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι υποψήφιοι/ες (μαθητές/τριες και απόφοιτοι) που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καλούνται να υποβάλουν σχετική Αίτηση-Δήλωση (Α-Δ).

Ως προθεσμία για την υποβολή της Αίτησης – Δήλωσης όλων των υποψηφίων που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ έτους 2023, ορίζεται το χρονικό διάστημα από Τρίτη 29-11-2022 ως και Δευτέρα 12-12-2022.

Η Αίτηση – Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις υποβάλλεται από τους υποψηφίους/ες στα Λύκεια. Το έντυπο της Αίτησης – Δήλωσης (βλέπε συνημμένο) αναρτάται στο διαδίκτυο (στην επίσημη ιστοσελίδα www.minedu.gov.gr, στο σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ), από όπου μπορεί να τυπωθεί είτε από τον ίδιο τον/την ενδιαφερόμενο/η είτε από το Λύκειο και να διανεμηθεί στους ενδιαφερομένους.

Αναλυτικές οδηγίες και το έντυπο της αίτησης υπάρχουν και στους συνδέσμους που ακολουθούν.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

 

 

 

 

Πρόσκληση Στρατευσίμων- Κλάση 2026 (Γεννηθέντες το έτος 2005)

Με βάση το έντυπο οδηγιών του με αρ. πρωτ. Φ.430/87/392905/07-11-2022 (141106/Δ4/15-11-2022/ΥΠΑΙΘ/ΚΠ) εγγράφου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας με θέμα «Προσέλκυση-Επιλογή- Κατανομή Στρατεύσιμου Προσωπικού (Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2005)» οι άρρενες μαθητές γεννηθέντες το 2005, είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) στις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες Δελτίου Απογραφής κατά το χρονικό διάστημα από 02 Ιανουαρίου 2023 έως 31 Μαρτίου 2023. Η συμπλήρωση και κατάθεση του Δελτίου Απογραφής είναι δυνατόν να πραγματοποιείται με οποιονδήποτε από τους παρακάτω τρόπους:
α) Ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (www.gov.gr) με χρήση κωδικών taxisnet, επιλέγοντας από την κατηγορία «Στράτευση», τη διαδρομή «Απογραφή» -> «Κατάθεση Δελτίου Απογραφής Στρατεύσιμων».
β) Σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία (ΣΥ) ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) για τους διαμένοντες στην Ελλάδα.
γ) Σε οποιαδήποτε Ελληνική Προξενική Αρχή για τους διαμένοντες στο εξωτερικό.

Στους συνδέσμους που ακολουθούν δίνονται οι οδηγίες κατάθεσης του δελτίου απογραφής για τους στρατεύσιμους της κλάσης του 2026 (γεννημένοι το 2005).

Κατάθεση Δελτίου Απογραφής Στρατευσίμων

Οδηγίες Συμπλήρωσης Δελτίου Απογραφής

Ορισμός Συμβούλων Σχολικής Ζωής στο 22ο Γ.Ε.Λ. Αθηνών.

Με απόφαση του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου παιδαγωγικής ευθύνης, Αποστολόπουλου Κωνσταντίνου και έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 4692/20 (ΦΕΚ 111 τ. Α ́/ 12062020)
2. Την Υ.Α. 129431/ΓΔ4/28092020 (ΦΕΚ 4183 τ. Β ́/28092020)

3. Την Πράξη υπ. αριθμ. 25/28092022 του Συλλόγου Διδασκόντων του 22ου ΓΕ.Λ. Αθηνών.

4. Την εισήγηση (Αρ. Πρωτ.: 471/30092022) της Διευθύντριας του 22ου ΓΕ.Λ. Αθηνών

ορίζονται ως Σύμβουλοι Σχολικής Ζωής του 22ου ΓΕ.Λ. Αθηνών για το σχολικό έτος 20222023,
οι ακόλουθες καθηγήτριες του Σχολείου μας:

1. Μελή Βιολέττα, κλάδου ΠΕ02.

2. Φωκά Βασιλική, κλάδου ΠΕ02.

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου μας για το σχολικό έτος 2022-2023

Σας ενημερώνουμε ότι στον σύνδεσμο που ακολουθεί περιέχεται ο εσωτερικός κανονισμός που αφορά τη λειτουργία του σχολείου μας για το σχολικό έτος 2022-2023.

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σχολείου (Σχολικό Έτος 2022-2023)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 22ου ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ

Αγαπητοί γονείς,

σας προσκαλούμε σε συνάντηση στις 8 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη 2022 και ώρα 18:00 στον χώρο του σχολείου μας.
Η παρουσία σας θα μας δώσει χαρά στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης τόσο του δικού μας όσο και του δικού σας ρόλου.

Με τιμή
Η προσ. Διευθύντρια                                           Ο Σύλλογος Διδασκόντων
Αικ. Λουκίσσα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Οι καθηγητές του σχολείου δέχονται τους γονείς και κηδεμόνες κάθε Δευτέρα 9:30-12:30.
Διαθέσιμοι είναι, επίσης, οι καθηγητές οποιαδήποτε ημέρα σε διδακτικά τους κενά για τα οποία μπορείτε να ανατρέξετε στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκόντων.
Η προσ. Διευθύντρια και η Υποδιευθύντρια του σχολείου δέχονται τους γονείς κάθε ημέρα.
 
Από τη Διεύθυνση του σχολείου
 
 
1 2 3 4 22