ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2019-2020

male-teacher

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1. Λουκίσσα Αικατερίνη Φιλόλογος ΠΕ02 – Διευθύντρια
2. Τσίχλη Σταυρούλα Φιλόλογος ΠΕ02 – Υποδιευθύντρια
3. Στεργέλη Πέρσα Φιλόλογος ΠΕ02
4. Κουτρούμπα Ζωή Φιλόλογος ΠΕ02
5. Μελή Βιολέττα Φιλόλογος ΠΕ02
6. Φωκά Βασιλική Φιλόλογος ΠΕ02
7. Τζίτζη Αικατερίνη Φιλόλογος ΠΕ02
8. Δήμου Ευαγγελία Φιλόλογος ΠΕ02
9. Κάσσαρης Σπυρίδων Θεολόγος ΠΕ01
10. Κρητικός Γεώργιος Μαθηματικός ΠΕ03
11. Βακαλόπουλος Κωνσταντίνος Μαθηματικός ΠΕ03
12. Ηλιόπουλος Γεώργιος Μαθηματικός ΠΕ03
13. Θάνου Σταυρούλα Χημικός ΠΕ04.02
14. Χριστοπούλου Μαρία Χημικός ΠΕ04.02
15. Βλαχιώτης Αντώνιος Φυσικός ΠΕ04.01
16. Καρίνος Θωμάς Βιολόγος ΠΕ04.04
17. Δαμδάς Νικόδωρος Φυσικής Αγωγής  ΠΕ11
18. Νάτσης Αναστάσιος Οικονομολόγος ΠΕ80
19. Φουρκιώτη Αγγελική Πληροφορικής ΠΕ86 – Φυσικός ΠΕ04.01
20. Χατζηκυριάκου Ελένη Κοινωνικών Επιστημών ΠΕ78
21. Δρίμης  Πέτρος Φυσικής Αγωγής  ΠΕ11
22. Πετροπούλου Ολυμπία Θεολόγος ΠΕ01
23. Κόντη Σταυρούλα Καλλιτεχνικών ΠΕ08
24. Κόντος Στυλιανός Μαθηματικός ΠΕ03
25. Ιωαννίδου Σοφία Γερμανικής Φιλολογίας ΠΕ07
26. Δούκας Στυλιανός Φυσικός ΠΕ04.01
27. Ανδρίκου Θεοδώρα Φιλόλογος ΠΕ02
28. Γκούμα Αμαλία Γαλλικής Φιλολογίας ΠΕ05
29. Ζήκου Αποστολία Κοινωνικών Επιστημών ΠΕ78
30. Ζήκος Νικόλαος Πληροφορικής ΠΕ86
31. Λάλου Δήμητρα Φυσικής Αγωγής  ΠΕ11
32. Παπαδιώτης Απόστολος Φυσικής Αγωγής  ΠΕ11