ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ-ΟΡΙΣΜΟΣ Ε.Κ. ΑΓΓΛΙΚΩΝ 2022 ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ.

O oρισμός των Εξεταστικών Κέντρων για τη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2022 στο ειδικό μάθημα «Αγγλικά» με την αντίστοιχη κατανομή των σχολείων ανά Εξεταστικό Κέντρο δίνεται στον ακόλουθο σύνδεσμο:

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ-ΟΡΙΣΜΟΣ Ε.Κ. ΑΓΓΛΙΚΩΝ 2022 ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ