Κατανομή υποψηφίων ατόμων με αναπηρία και άλλες εκπαιδευτικές ανάγκες σε Εξεταστικά Κέντρα για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2022

H κατανομή υποψηφίων ατόμων με αναπηρία και άλλες εκπαιδευτικές ανάγκες σε Εξεταστικά Κέντρα για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2022 δίνεται στον παρακάτω σύνδεσμο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ Φ.Α. ΣΤΑ Ε.Ε.Κ. ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 2022