ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΡΙΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι το σχολείο μας θα είναι ανοιχτό τους καλοκαιρινούς μήνες κάθε Δευτέρα 08.30-14.00 για την εξυπηρέτησή σας.